EHBO


EHBO bij kinderen
Iedereen die zelf kinderen heeft, hen verzorgt of met hen werkt, kent de nieuwsgierigheid waarmee het kind stap voor stap de wereld om zich heen verkent en ontdekt. Ongevallen, klein of groot, op verschillende leeftijden en in verschillende ontwikkelingsfasen, komen geregeld voor. Jaarlijks overlijden er nog teveel kinderen ten gevolge van ernstig een ongeval. Vooral kinderen, van de leeftijd 1 tot 6 jaar, blijken een kwetsbare groep te zijn. De opleiding Eerste Hulp aan kinderen leidt mensen op om op een verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan kinderen.

Toelatingseisen: Geen

Duur / lestijden: 1 dag, lestijden zijn van 9:00 tot 16:30 uur.

Indeling: 
Dagdeel 1: Stoornissen in het bewustzijn en ademhaling, ernstige bloedingen, uitwendige wonden, brandwonden, ontwrichting en botbreuken.

Dagdeel 2: Kneuzing en verstuiking, oogletsel, vergiftiging, elektriciteitsongevallen, koudeletsels, warmteletsels, kleine ongevallen, plotseling optredende ziekteverschijnselen.

Groepsgrootte: Gemiddeld 12-14 personen.

Examen / Certificering:
De opleiding wordt afgesloten met een toets door de eigen instructeur. Dan wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Ook wordt er gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener aan kinderen op te treden. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk en wordt afgenomen door een bevoegde Instructeur Eerste Hulp.
Indien de cursist in het bezit is van een diploma Eerste Hulp, krijgt u aantekening op uw huidige diploma. Als u hier (nog) niet in het bezit van bent, wordt er een certificaat afgegeven.

EHBO Bij Ouderen 
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.
De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch. De opleiding Eerste Hulp leidt mensen op om op een verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan slachtoffers.

Onderwerpen die behandeld worden:
-Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
-Stoornissen in het bewustzijn
-Stoornissen van de ademhaling
-Stilstand van de bloedsomloop
-Ernstige uitwendige bloedingen
-Shock
-Uitwendige wonden
-Brandwonden
-Kneuzing en verstuiking
-Ontwrichting en botbreuken
-Oogletsels
-Vergiftiging
-Elektriciteitsongevallen
-Letsels door koude
-Letsels door warmte
-Vervoer over korte afstand
-Verband- en hulpmiddelen
-Het menselijk lichaam

Toelatingseisen: Geen

1 dagdeel

Klik hier om u in te schrijven