Blusmiddelen


Blusmiddelen
Blustoestellen moeten in een gebouw zodanig worden geplaatst dat bij een
Calamiteit het blustoestel zo snel mogelijk kan worden ingezet.
Blustoestellen moeten zichtbaar en bereikbaar zijn.
In de praktijk betekend dit dikwijls dat de locatie van het blustoestel met een pictogram wordt
aangeduid, dat de loopafstand naar een blustoestel niet meer dan 30 meter bedragen,
de onderlinge afstand van twee blussers niet meer dan 60 meter is.

In de nieuwe norm NEN 4001 is aangegeven hoeveel brandblussers er nu eigenlijk geplaatst
moeten worden. Daarbij wordt uitgegaan van een aantal factoren zoals:

  • -> Hoe groot is het risico op brand.
  • -> Hoeveel mensen zijn aanwezig.
  • -> Grootte van het gebouw.

Wanneer welk blusmiddel
Niet elk blusmiddel is geschikt voor elk type brand.
Soorten brand worden ingedeeld in zogenaamde brandklassen,
geordend naar de aard van de verschillende branden.
Hieronder ziet u de indeling van brandklassen en hun branden.

Klasse A             Vaste stoffen, zoals hout, papier en textiel
Klasse B             Vloeibare stoffen, ( olie, benzine etc.) en stoffen
die vloeibaar worden bij branden ( vet, was, etc. )
Klasse C             Gassen ( butaan, propaan, aardgas etc.)
Klasse D             Brandbare metalen ( magnesium, aluminium etc.)
Klasse F              Zeer hete oliën en vetten, in een hoeveelheid van meer dan 5 liter.
b.v. Frituur.

Wij verzorgen ook een training voor kleine blusmiddelen.

heeft u ook blusmiddelen of een ehbo box? dan verzorgen wij ook de jaarlijkse controle van uw blusmiddelen en EHBO boxen.