BHV


BHV basis
4yoursafety verzorgt door heel Nederland de BHV basiscursus. Voor ieder bedrijf is het namelijk verplicht om 1 of meerdere BHV’er te hebben. Dit hangt af van de risico’s van het gebouw, aantal medewerkers en aantal dagelijkse bezoekers. BHV’er zijn gewone werknemers die een BHV opleiding  volgen. Een werknemer die nog niet eerder een BHV cursus heeft gevolgd, kan zich inschrijven voor een BHV basiscursus.

Inhoud BHV cursus
Het BHV Cursusprogramma voor een BHV basis bestaat uit 2 dagen waarbij de volgende onderwerpen worden behandeld:

– de taken van de BHV’er;
– melden van incidenten (intern en extern);
– de rol van de professionele hulpverleners;
– automatische melders;
– de stadia van brand, benaderen van een brand;
– wanneer wel en wanneer niet blussen;
– de gevaren en de blustechnieken;
– de werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen;
– ontruimingsprocedures;

– benaderen van slachtoffer(s);
– beoordelen van bewustzijn;
– mond-op-mond beademing;
– reanimeren met AED;
– behandeling van diverse letsels.

BHV basis in 1 dag
Het is ook mogelijk om een BHV basiscursus in 1 dag te volgen. In een op maat gemaakte lesmethode leert u in twee dagdelen theorie en praktijk over eerste hulp en brand en ontruiming. Kwalitatief goede BHV cursus kunt volgen in een kort tijdsbestek en daarmee een BHV certificaat behalen.

BHV certificaat
Na het voltooien van de BHV cursus ontvangt u een officiële BHV diploma en een draagbare pasje. Uw BHV certificaat is 1 jaar geldig. Herhaal uw BHV cursus ieder jaar en verleng uw BHV certificaat. Zo zorgt u ervoor dat uw kennis en vaardigheden op niveau blijven. U ontvangt van ons een uitnodiging wanneer u een BHV herhalingscursus moet volgen.

BHV cursuslocatie
4 Your Safety bedrijfshulpverlening komt bij u op locatie.

 

Klik hier om u in te schrijven